Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1393
Title: NARRATIVES OF A DESIGNER’S COLLECTION: FASHION SHOWS AND ARTISTIC APPLICATIONS
Other Titles: TASARIMCININ KOLEKSİYON ANLATILARI: MODA GÖSTERİLERİ VE SANATSAL UYGULAMALAR
Authors: Odabaşı, Sanem
Issue Date: 2019
Abstract: Fashion weeks are of significant importance since in addition to new designs to present, within those weeks a fashion shows’ effect sometimes moves ahead of the designs. When collections are completed, fashion designers introduce them through the “fashion show,” a field used to present their collection ideas in an impressive and striking manner. Through this form, the designer employs performative presentation to help put across the intellectual message, the allure of a fashionable creation, or to mediate diverse creations in a visual way as a collection. Fashion shows have a strong impact due to the atmosphere created which is surrounded by music, video art, performance and stage design. These 20-25 minute shows represent the whole collection through the background idea of the collection and designer’s inner world, by using colors, textures, stories, forms and visuals. Thus, an artistic approach is key when designing a show in order to reveal the collection’s idea in its most relevant form. The aim of this paper is to examine how fashion shows are curated by artistic applications and to reveal the ways of narrating stories which are not written but are conveyed to communities through performative presentations. In this respect, an interpretative approach was adopted and related artistic applications from contemporary examples held between 2013 and 2018 were analyzed as part of narrating a collection. The finding of this study is that the audience has gained a new role as becoming participants in the fashion shows themselves with the opportunities offered by technological developments which creates new meanings for the fashion shows. It is understood that the function of fashion shows is now changing from a means of promotional to audience communication.
Moda haftaları, yeni tasarımların sunuluyor olmasının yanı sıra, etkisinin bazen tasarımların önüne de geçebildiği ciddi bir öneme sahiptir. Moda tasarımcıları koleksiyonlarını tamamladığında, koleksiyonun ana fikrini etkin ve çarpıcı bir biçimde sergilemek için tasarımlarını “moda gösterileri” aracılığıyla sunmaktadır. Bu yöntemle tasarımcı, düşünsel mesajını, koleksiyonun büyüsünü iletmek veya farklı yaratıları bir koleksiyon olarak görsel bir şekilde ifade etmek amacıyla performatif bir sunum kullanır. Bu yönüyle moda gösterileri, müzik, video sanatı, performans ve sahne tasarımı ile çevrelenmesinden ötürü güçlü bir etkiye sahiptir. Bu 20-25 dakika süren gösteriler, renk ve dokular, hikâyeler, biçimler ve görseller kullanılarak tasarımcının iç dünyasını ve koleksiyonun arka planındaki fikirleri temsil etmektedir. Bu nedenle, koleksiyonun fikrini en uygun biçimde ortaya koymak için bir gösteri tasarlarken sanatsal bir yaklaşımda bulunmak önemlidir. Bu makalenin amacı moda gösterilerinin ne tür sanatsal uygulamalar gerçekleştirdiğini incelemek ve gösterilere ait yazılı olmayan, fakat performatif sunumlarla anlatılan hikâyelerin topluluklara hangi sunum şekilleriyle aktarıldığını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, yorumsamacı bir yaklaşım benimsenmiş olunup, konuyla ilişkin güncel örnekler 2013-2018 yılları arasında düzenlenen moda gösterilerindeki sanatsal uygulamalardan elde edilerek koleksiyon anlatımının bir parçası olarak incelenmiştir. Makalenin bulgusu, teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklarla yeni anlamlar kazanan moda gösterilerindeki izleyicinin performansı gözlemleyen kişi olmaktan sıyrılarak, moda gösterilerine bizzat katılan kişi olarak yeni bir rol edindiği üzerinedir. Moda gösterilerinin işlevinin artık tanıtım araçlarından farklılaşarak, izleyiciyle iletişim kurma yönünde değiştiği anlaşılmaktadır.
URI: https://doi.org/10.7456/10904100/006
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1393
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/343118
ISSN: 2146-5193
2146-5193
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.