Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1390
Title: MERKEZİ BİR DEPO İÇİN GÜNLÜK SEVKİYAT PLANLAMASI†
Authors: Ocak, Dilek
Yapıcıoğlu, Haluk
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada seramik ve armatür grubunda faaliyet gösteren bir işletmenin Tuzla İstanbul’da bulunan deposundan İstanbul ve çevre illerdeki müşterilerine yapacağı teslimatlar için günlük sevkiyat planlarının oluşturulması problemi ele alınmıştır. Ele alınan problem işletmenin operasyonel kısıtları altında heterojen filolu araç rotalama problemi olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan problem öncelikle karma tam sayılı matematiksel model kullanılarak toplam kat edilen mesafenin enküçüklenmesi olarak ele alınmış, ancak çözüm süresinin uzunluğu geliştirilen modelin kullanımını ciddi ölçüde sınırlamıştır. Bu sebeple çözüm yöntemi olarak çok büyük komşuluk arama sezgiseline dayanan başka bir çözüm yöntemi kullanılarak tatmin edici çözümlere çok daha kısa sürede ulaşılabildiği gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, işletmenin elindeki araç parkının günlük sipariş sayısı ile ilişkisi araştırılmış, hangi durumlarda hangi büyüklükte kaç adet araca ihtiyaç duyulacağı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bağlamında, işletmenin sahip olduğu mevcut araç parkının günlük sevkiyat ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olduğu, dikkatli bir planlama ile günlük sevkiyat gereksinimlerinin tamamının karşılanabildiği tespit edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.20290/estubtdb.654673
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd01UY3pNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1390
ISSN: 2146-0272
2667-419X
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.