Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1380
Title: Staj Sürecinin Etkinliğini İncelemeye Yönelik Raylı Sistem Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Other Titles: A Research on Rail System Program Students to Examine the Effectiveness of Internship Training
Authors: Nalçakan, Meserret
Issue Date: 2020
Abstract: Bu araştırma raylı sistemler programlarında eğitim alan ve stajlarını tamamlamış öğrencilerin staj yaptıkları kurum yetkilisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formlarındaki ölçütlere dayalı olarak; staj başarı durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda 2018-2019 Öğretim Yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı “Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi”, “Raylı Sistemler Makine Teknolojisi” ve “Raylı Sistemler Makinistlik” programlarında staj eğitimini tamamlanmış 160 öğrencinin staj değerlendirme formları sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; staj değerlendirme formlarında yer alan on farklı değerlendirme kriterine göre öğrencilerin staj eğitimleri staj yaptıkları kurumlardaki yetkililer tarafından oldukça başarılı olarak değerlendirilmiş, kadın ve erkek öğrencilerin staj başarı durumlarında farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm açısından zaman yönetimi kriterinde farklılaşma saptanmıştır. Raylı Sistemler Makinistlik programı öğrencilerinin zaman yönetimine ilişkin puanları, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi programı öğrencilerine göre daha düşük bulunmuştur.
This research was carried out in order to examine the success status of the students who received training in rail systems programs and completed their internship based on the criteria in the internship evaluation forms filled out by the internship institution. In line with this aim, internship evaluation forms of 160 students who completed internship training during 2018-2019 Academic Year in Rail Systems Electrical and Electronic Technology, Rail Systems Machine Technology and Rail Systems Mechanic programs connected to the Department of Motor Vehicles and Transportation Technologies of Eskişehir Technical University, were coded. As a result of the analysis, according to the ten different evaluation criteria in the internship evaluation forms, the internship training of the students was evaluated as quite successful by the authorities in the institutions where they did their internship. It was determined that there was no difference in the internship success status of female and male students. Differentiation was determined in the time management criteria for the department in which the students were studying. The scores of the rail systems of Machinist program students on time management.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVM05qUTJOZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1380
ISSN: 2149-1607
2687-2463
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Kolekiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.