Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1337
Title: Gen taşıyıcı sistem olarak hdl (Yüksek-yoğunluklu lipoprotein) mikro-ve nanopartiküllerinin hazırlanması
Other Titles: Preparation of hdl (High density lipoprotein) micro- and nanoparticles as gene delivery system
Authors: Büyükköroğlu, Gülay
Masimov, Rasim
Keywords: Biyoteknoloji
Biotechnology
Eczacılık ve Farmakoloji
Pharmacy and Pharmacology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde Nanoteknoloji ve Gen tedavisinin hızla gelişmesi geleneksel ilaçların yerini, bu sistemler ile oluşturulan, yeni terapötiklere bırakmasına neden olmaktadır. Na-noteknoloji yöntemleri kullanılarak oluşturulan taşıyıcı sitemler ile ilaçların daha etkili şekilde istenen organlara hedeflenmesi ve diğer organlara olan yan etkilerinin azaltılması başarılmıştır. Yüksek-Yoğunluk Lipoprotein (HDL) insan vücüduna özgün bir kompleks yapı-dır. HDL partiküllerinin içerdiği apolipoprotein (ApoA-I) moleküllerinin hücre zarında olan SRB1 reseptörleri ile doğal bir etkileşim sağlar. SRB1 reseptörlerinin kanserli hüc-relerin yüzeyinde daha fazla bulunması, HDL kullanımıyla, kanserli hücrelere hedefleme yapılabileceğini göstermektedir. Bcl-2 geninin birçok kanser hücresinde aşırı ekprese olması, hücrelerin apaptoza gitmesini engellemektedir. Dolayısıyla bu genin susturulması kanser hücrelerinin ölümü üzerinde etkindir. Kitosan, katyonik özellik, biyouyumlu, biyoparçalanır, non-toksik, ucuz ve düşük immünolojik özelliklere sahip olduğu için gen taşıyıcı sistem olarak yaygın kullanılmak-tadır. Bu çalışmada hedelenen, anti-Bcl-2 siRNA'yı kanserli hücrelere taşıması için yü-zeyine HDL bağlanarak aktif hedeflendirilmiş kitosan nanopartiküllerinin geliştirilmesi ve in vitro karakterizasyonudur.
Nowadays, the rapid development of nanotechnology and gene therapy causes the traditional drugs to be replaced by new therapeutics, created by these systems. With drug delivery systems, created using nanotechnology methods, it has been possible to more effectively target drugs to desired organs and to reduce side effects to other or-gans. HDL (high density lipoprotein) is a unique complex structure for the human body. Apolipoprotein (ApoA-I) molecules that contained in HDL particles provides a natural interaction with SRB1 receptors in the cell membrane. The higher presence of SRB1 receptors on the surface of cancerous cells suggests that using HDL may target cance-rous cells. Overexpression of the Bcl-2 gene in many cancer cells prevents the cells from apoptosis. Thus, silencing of this gene is effective on cancer cell death. Chitosan is widely used as a gene delivery system because of its cationic, biocom-patible, biodegradable, non-toxic, cheap and low immunogenic properties. The aim of this study is to develop and in vitro characterization of active targeted chitosan nanoparticles by binding HDL to their surface to transport anti-Bcl-2 siRNA to cancer cells.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpH1G45YIg06VLW-mzyoH1XNWM-x3Ow3y0lIVPtyxv649
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1337
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.