Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1317
Title: Estimation of groundwater storage change and recharge using grace and gldas data, Firat basin, Turkey case
Other Titles: Yeraltısuyu depolama değişimi ve besleniminin grace ve gldas verileri ile tahmini, Fırat Havzası, Turkey örneği
Authors: Pekkan, Emrah
Lıkando, Obby Nawa
Keywords: Jeoloji Mühendisliği
Geological Engineering
GRACE
GLDAS
yeraltı suyu depolaması
su tabakası dalgalanması
yeraltı suyu şarjı
Fırat Havzası
GRACE
GLDAS
groundwater storage
water table fluctuation
groundwater recharge
Fırat Basin
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Yeraltı uyu dünya nüfüsünün yaklaşık yarısının içme suyu kaynaklarından biriyken hidrolojik döngüde de önemli bir rol oynamaktadır. Fırat Havzası'nda yeraltısuyu, tarımsal sulama ve insan tüketiminde kullanılan ana su kaynaklarından biridir. Fırat Havzası'ndaki yeraltısuyu depoları çoğunlukla toprak nemi, yeraltısuyu, kar suyu eşdeğeri ve bitki yüzey suyu değişiminden etkilenmektedir. Bu araştırmada, 11 yıllık GRACE ve GLDAS veri setleri, karasal su depolamasının tahmin edilmesi ve Türkiye tarafındaki Fırat havzasındaki yeraltısuyu değişimini tahmin etmek için kullanılmıştır.Elde edilen tahminler ile yeraltısuyunun depolamasını belirlemek ve tüm havzada yeraltısuyu beslenimi ile ilgili daha fazla bilgi elde etmeke için kullanılmaktadır. Yeraltısuyunun depolama anomalisi, GLDAS'ın durum değişkenlerinin toplamının GRACE'in karasal su depo anomalisinden çıkarılmasıyla elde edilir. Yeraltısuyu beslenimi, su tablası dalgalanması zaman serisi yöntemini kullanarak yeraltısuyu depolamasıyla tahmin edilmektedir. Tahmi edilen yeraltısuyu depolaması zaman serisine göre, havzanın tamamında -12.40 mm yıl-1 oranında azalma gözlenmektedir. Fırat Havzası'nda 11 yıllık ortalama yıllık yeraltı suyu beslenimi 279.26 mm yıl-1'dir. Yıllık beslenim 174 - 351 mm yıl-1 arasında değişmektedir. Beslenimde ki bu fark incelenen süreçteki yağıştaki % 33 lük değişkenlikle açıklanabilmektedir. Yıllık beslenim ve yağış arasındaki korelasyon katsayısı 0.33'tür. Yeraltısuyu depolama değişikliklerini ve yeraltı suyu beslenmsini tahmin edebilmek, hidrolojik açıdan yeraltısuyu kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler:
Groundwater plays an important role in the hydrologic cycle and it is one of sources of drinking water for about half the world's population. Groundwater is one of the main sources of water supply used for irrigation in agriculture and human consumption in Fırat basin. The groundwater water storage in Fırat Basin is mostly influenced by soil moisture, groundwater, snow water equivalent and plant surface water. In this research, the GRACE and GLDAS data sets are used, for 11 year period to estimate Terrestrial water storage and change over the Fırat basin on the Turkish side. Subsequently, the estimates are used to derive groundwater storage and to further estimate the groundwater recharge on the entire basin. The groundwater storage anomaly is obtained by subtracting the sum of the state variables of GLDAS from the Terrestrial water storage anomaly of GRACE. The groundwater recharge is estimated from time series of groundwater storage using water table fluctuation method. According to the estimated groundwater storage, the time series shows decreases in the groundwater at rate of -12.40 mm year-1 in the entire basin. The averaged annual groundwater recharge in 11 year period over the entire Fırat basin was 279.26 mm year-1. The annual recharge varies from 174 to 351 mm/year and 33 % can be explained by the variability in precipitation. And the correlation coefficient of annual recharge and precipitation is 0.33. Understanding the groundwater storage changes and groundwater recharge estimation are important in hydrological fields because this can lead to sustainable use of groundwater resources. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpJxwE3cbdEvRfpxAFqqQs5pLCSE8d7q-6nXatQw4v2Ia
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1317
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.