Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1309
Title: Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası için 1901-2015 Yılları Arasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi’ne (SPI) Göre Trend Analizi
Other Titles: Trend Analysis for the Akarçay Basin and Van Gölü Basin According to Standardized Precipitation Index (SPI) Between 1901-2015
Authors: Kuzay, Mustafa
Tombul, Mustafa
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmada İklim Araştırma Birimi (Climatic Research Unit) tarafından oluşturulan yağış dağıtım ızgaraları kullanılarak Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası’nda 12 aylık Standartlaştırılmış Yağış İndeksi değerleri belirlenmiştir. Böylece her ızgarada belirlenen uzun dönemli kuraklık tespitinde kullanılabilen 12 aylık Standartlaştırılmış Yağış İndeksi değerleri sayesinde 1901-2015 yılları arasındaki dönem için Theil-Sen Eğim Tahmincisi Testi ile trend belirlenmiştir. 1901-2015 yılları arasındaki trend değerlerine göre Akarçay Havzası’nın kuzeyinde nemliliğin arttığı, güneyi ve doğusunda kuraklığın arttığı belirlenmiştir. Ayrıca Van Gölü Havzası’nın genelinde ise kuraklıklığın arttığı belirlenmiştir.
In this study, 12 month Standardized Pericipitation Index values were determined in Akarçay Basin and Van Gölü Basin by using precipitation distribution grids created by Climatic Research Unit (CRU). Thus, the trend was determined with the Theil-Sen Slope Estimator Test for the period between 1901-2015 by means of the 12 month Standardized Pericipitation Index values that can be used in long-term drought detection in each grid. According to the trend values between 1901 and 2015, it was determined that humidity increased in the north of Akarçay Basin and drought increased in the south and east of Akarçay Basin. In addition, drought has increased in the Van Gölü Basin.
URI: https://doi.org/10.35193/bseufbd. 645316
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1309
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/413014
ISSN: 2458-7575
2458-7575
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Çevre Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.