Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1308
Title: Türkiye'de 1901-2015 yılları arasında Standart Yağış İndeksi'ne (SPI) göre trend analizi
Other Titles: According to the standardized precipitation index (SPI) trend analysis between the years of 1901-2015 in Turkey
Authors: Tombul, Mustafa
Kuzay, Mustafa
Keywords: İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
İklimsel Değişiklik
Kuraklık Analizi
Standart Yağış İndeksi
Su İhtiyacı
Trend Analizi.
Climate Change
Drought Analysis
Standardized Precipitation Index
Water Needs
Trends Analysis
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Kuraklık, bir bölgenin nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Kuraklığın olası etkilerini en aza indirebilmek veya bu etkilerden en az derecede etkilenmek amacıyla önceden tahmin yapabilmek önemlidir. Standart Yağış İndeksi ise kısa ve uzun dönemde (12 ay veya daha fazla) kuraklık için net sonuçlar verebilmektedir. Bu çalışmada, Climate Research Unit'ten alınan yağış verileri kullanılıp, uygulama alanı olarak Türkiye belirlenmiş ve analiz yapılmıştır. Modelleme R Studio (Versiyon 1.1.456) ile yapılmıştır. Türkiye'nin coğrafi konumundan faydalanılarak gerekli kodlama ile dünyaya ait yağış verileri Türkiye ve bölgeler ölçeğinde kısıtlanmıştır. Açık kaynaklı bir programlama dili olan R Studio sayesinde 6 aylık, 12 aylık ve 24 aylık SPI hesaplanmıştır. Hesaplanan SPI değerleri sayesinde Theil-Sen Eğim Tahmini yöntemi ile trend belirlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde ilerleyen yıllarda ciddi şekilde kuraklığın arttığı görülmektedir. Ancak genel anlamda Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde ise nemliliğin arttığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre de Türkiye'de ilerleyen yıllar için su ihtiyacına göre planlama yapılabilecektir. Anahtar Kelimeler:
Drought is defined as the temporal imbalance of the moisture content of a region due to water scarcity in this region. It is important to minimize the potential impacts of the rule or to anticipate these effects to a minimum. The Standard Precipitation Index, can give clear results for the drought in the short and long term (12 months or more). In this study, precipitation data from the Climate Research Unit are used and, as the area of application defined geographical area was carried out in Turkey and analyzed. Modeling was done with R Studio (Version 1.1.456). Precipitation data belonging to the world with the necessary coding benefiting from Turkey's geographical position has been restricted in Turkey and the regional level. An open source programming language, R Studio, 6 months, 12 months and 24 months SPI is calculated. With the calculated SPI values, the trend was determined with Theil-Sen Slope Estimation method. When the results are analyzed, it is observed that drought in the Southeast Anatolia Region and the Mediterranean Region has increased in the coming years. However, in the Marmara Region, Black Sea Region and Aegean Region, it is seen that the humidity increases in general. These results can also be made by the planning needs water in Turkey in the coming years. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYnbbzzRj709hjcfUBXgJl0g7YfFmXptjPUrpDD_ns5Zz
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1308
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.