Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1288
Title: Antalya ili Harpacteinae (Araneae; Dysderidae) faunası
Other Titles: Harpacteinae fauna of Antalya province (Araneae; Dysderidae)
Authors: Özkütük, Recep Sulhi
Kunt, Kadir Boğaç
Keywords: Zooloji
Zoology
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Antalya ilinde dağılım gösteren Dysderidae familyasının Harpacteinae alt familyasına mensup örümcekleri belirlemek amacıyla, Antalya ilindeki 79 farklı istasyondan, eleme, elle toplama, düşürme tuzağı ile vs. toplanan toplamda 879 Harpacteinae örneği incelenmiştir. Neticede, daha önceleri Antalya'dan kayıtlı Harpactea alanyana Özkütük, Elverici, Marusik & Kunt, 2015; Harpactea ballarini Kunt, Özkütük & Elverici, 2013 ve Harpactea sturanyi (Nosek, 1905) türlerine ait yeni dağılım kayıtları verilmiştir. Ayrıca Dasumia cinsine ait 3, Harpactea cinsine ait ise 6 yeni tür detaylı olarak incelenmiş, betimlenmiş, taksonomik karakterlerini oluşturan erkek ya da dişi üreme organlarının fotoğrafları verilmiş ve yakın türlerle olan akrabalık ilişkileri tartışılmıştır.
In order to discover spiders from subfamily Harpacteinae of the family Dysderidae from Antalya province, a total of 879 Harpacteinae specimens were examined, which have been collected from 79 different localities by sifting, hand collecting or pitfall trapping. Eventually, new locality records are given for previously known species: Harpactea alanyana Özkütük, Elverici, Marusik & Kunt, 2015; Harpactea ballarini Kunt, Özkütük & Elverici, 2013 and Harpactea sturanyi (Nosek, 1905). Furthermore, new species from genera Dasumia (3) and Harpactea (6) are described in detail and provided together with photographs of male or female reproductive organs representing taxonomic characters, with discussions on comparisons to related species.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwCedoUUbTEY03Oy2FKPUiGhl9a8VxtNJQAN81OPC2cEq
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1288
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.