Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1252
Title: Ulusal güvenlik için blokzinciri tabanlısiber güvenlik modeli
Other Titles: Blockchain based cyber security solutions for national security
Authors: Karaarslan, Enis
Konacaklı, Enis
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Açık anahtarlı kripto sistemler
Public key cryptosystems
Gizli anahtarlı kripto sistemler
Secret key crypto systems
Siber caydırıcılık
Cyber deterrence
Siber güvenlik
Cyber security
Siber saldırı
Cyber attack
Siber savaş
Cyber warfare
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Günümüzde İnternete bağlı bilgisayarlar; kolumuzdaki saatten fabrika otomasyon sistemlerine (SCADA) kadar hayatımızın her alanına girmiş durumdadır. İnternetin bu derece genişlemesi, siber saldırıları kişisel ve ulusal güvenliğimizin karşısındaki en büyük tehdit unsuru haline getirmektedir. Devletlerin kritik altyapılarına nüfus edebilecek kadar kabiliyet kazanan siber saldırılar, 2017 yılı içerisinde dünya çapında toplam 600 milyar dolar maddi zarara sebebiyet vermişlerdir. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi internet ortamını kullanan teknolojilerdeki gelişmeler, siber ortamdaki riskin yönetimini her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Son yıllarda suçun tespitinde yaşanan zorluklar ve adli bilişim süreçlerinde öne çıkan diğer bir siber güvenlik unsuru ise inkâr edilemezliğin ve denetlenebilirliğin sağlanmasıdır. Blokzinciri, dağıtık mimarisi ve gerçekleşen işlemlerin tutulduğu silinemez kayıt defteri sayesinde bizlere, tüm bu güvenlik problemlerini giderebilecek yeni nesil bir teknoloji vaat etmektedir. Bu çalışmada blokzinciri sisteminin işleyişi ele alınmış, bu konudaki çalışmaların güvenlik konusunda ortaya koyduğu yeni yaklaşımlar ve bu yaklaşımlarla siber güvenlik için ne tür çözümler geliştirilebileceği incelenmiştir. Blokzincirinin kullanılarak, ulusal kritik altyapılarda bilgi güvenliğinin sağlanmasına örnek teşkil edebilecek bir model oluşturulmuş ve Hyperledger-Fabric'te kodlanarak gerçeklenmiştir. Bu kapsamda blokzincirinin ulusal güvenlik amaçlı kullanımına yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur.
Today, Internet connected computers have entered every fields of our life from the smart watch to the Automation Systems of Factories (SCADA). This expansion of the Internet makes cyber attacks the most dangerous crime that threatens our personal and national security. Cyber attacks, which have gained the ability to directly aim the critical infrastructure of the states, have caused a total of $600 billion global economical collapse in 2017. Developments in technologies that use the internet environment, such as cloud computing and IoT, make the management of the risk in the cyber environment more and more difficult. In recent years, the other cyber security element that stand out in the processes of the challenges of crime detection and forensics are the indisputability and controllability. Blockchain is the new generation of technology that can eliminate all these security problems by means of its blockless, distributed architecture and irrevocable registry which keeps the transactions performed. This technology provides more robust solutions against attacks than the central server architectures with its distributed framework. In this work, the function of the blockchain system is discussed, new approaches of the studies in this subject about security and how these solutions can be developed for the cyber security is examined. By using the blockchain, a model has been formed that can serve as a model for providing information security in national critical infrastructures and is implemented by coding in Hyperledger-Fabric. In this context, deductions were made for areas where the use of blockzincirin would be possible in ensuring national security.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vjszP7PzV0HebcjFEvDfwMji9I26dgLQmvmx9LbJn6yhbpubvXU5lklPQ38KNEB_
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1252
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.