Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1249
Title: Evaluating of beef cattle performance and profitability using robust regression analysis
Other Titles: Besi sığırı performansının ve karlılığının dayanıklı regresyon analizi ile değerlendirilmesi
Authors: Köknaroğlu, Hayati
Acıtaş, Şükrü
Şenoğlu, Birdal
Issue Date: 2019
Abstract: There are several variables affecting the beef cattle performance and profitability. In the related literature, regression analysis is performed to find the contribution of the variables on profitability in different managing systems. Least squares (LS) estimation method is mostly used in regression analysis. However, it is optimal when the distribution of the error terms is normal. In this study, we revise Koknaroglu et al. (2005) study in which regression analysis is used under normality assumption. Different from the mentioned study, we use a robust estimation method called M-estimation since the error terms do not follow a normal distribution according to Shapiro-Wilk normality test. We obtain parameter estimates and their standard errors along with the coefficient of determination. It is observed that the results obtained based on M-estimation are more reliable than their LS counterparts with respect to ??2 criterion.
Besi sığırı performansını ve karlılığını etkileyen birkaç değişken vardır. İlgili literatürde, farklı yönetim sistemlerinde karlılığı etkileyen değişkenlerin katkısını bulmak için regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizinde çoğunlukla en küçük kareler (LS) tahmin yöntemi kullanılır. Ancak, bu yöntem hata terimlerinin dağılımının normal olması durumunda optimaldir. Bu çalışmada, normallik varsayımı altında regresyon analizinin kullanıldığı Koknaroğlu ve ark. (2005) çalışması revize edilmiştir. Shapiro-Wilk normallik testine göre hata terimleri için normallik varsayımını sağlanmadığından, diğer çalışmadan farklı olarak, bu çalışmada, M-tahmini adı verilen dayanıklı/robust tahmin yöntemi kullanılmıştır. Belirleme katsayısı ile birlikte parametre tahminleri ve onların standart hataları elde edilmiştir. Sonuç olarak, ??2 kriterine göre, M-tahminine dayalı olarak elde edilen sonuçların, LS tahmin edicilerinden daha güvenilir olduğu gözlenmiştir.
URI: https://doi.org/10.29050/harranziraat.504857
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNU1UQTRPQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1249
ISSN: 2148-5003
2587-1358
Appears in Collections:İstatistik Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.