Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1207
Title: Hidroksitirosol'ün alüminyum maruziyetine bağlı olarak gelişen karaciğer hasarını önleyici etkileri
Other Titles: Preventive effects of Hydroxytyrosol on liver damage due to aluminum exposure
Authors: Kılıç, Gözde Aydoğan
Kılıç, Nur
Keywords: Biyoloji
Biology
Alüminyum
Hidroksitirosol
Karaciğer
Oksidatif stres
DNA hasarı onarım yanıtı
Aluminum
Hydroxytyrosol
Liver
Oxidative stress
DNA damage repair response
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada alüminyum (Al) toksisitesinin neden olduğu karaciğer hasarı ve bu hasarın önlenmesinde saf zeytinyağında bulunan güçlü bir antioksidan bileşik olan hidroksitirosol (HT)'nin düzenleyici etkileri araştırılmıştır. Swiss albino cinsi fareler, Grup 1-Kontrol: % 0.9'luk NaCl; Grup 2-AlCl3: bir kez 25 mg/kg; Grup 3-HT: 10 mg/kg/gün-7 gün; Grup 4-AlCl3+HT: sırasıyla 25 mg/kg bir kez ve 10 mg/kg/gün-7gün olarak gruplandırılmıştır. Tüm uygulamalar intraperitonal (i.p.) olarak yapılmıştır. Oksidatif stres düzeyinin belirteci olarak süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve lipid peroksidasyonu (LP) ölçülmüştür. Karaciğerin histolojik yapısı ışık mikroskobunda incelenmiştir. Hücre döngüsündeki değişiklikleri ve rejenerasyonu belirlemek amacıyla çoğalan hücre çekirdek antijeni (PCNA), DNA hasarı onarım yanıtının belirteci olarak BRCA1ve BRCA2 gen bölgelerinin ifade edilme düzeyleri immunofloresan analizlerle ölçümlenmiştir. HT, Al maruziyeti sonucunda gelişen Kupffer hücre hiperplazisini, nekroz ve inflamasyonu önlemekte, dokudaki lipid peroksidasyonunu azaltmaktadır. BRCA1, BRCA2 ve PCNA bulguları HT'nin DNA onarımını teşvik ederek hücre döngüsünün normal işleyişini desteklediğini ortaya koymaktadır. HT'nin hücrelerin sağ kalımı ve normal fizyolojik işleyişine dair koruyucu etkilerinin, karaciğerin endojen antioksidan kapasitesinin anlamlı seviyede desteklenmesiyle gerçekleştiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler:
The present study investigated the preventive effects of hydroxythyrosol, a powerful antioxidant compound which is found in pure olive oil, on liver damage caused by aluminum toxicity. Swiss albino mice were grouped into four (Group 1 - Control: 0.9% NaCl, Group 2 - AlCl 3: once 25mg / kg, Group III - HT: 10mg / kg / day-7 days, Group IV - AlCl3 + HT: 25mg / kg once and 10 mg / kg / day-7days respectively ) and studies were made based on their liver tissues. All applications were performed intraperitoneally (i.p.). Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and lipid peroxidation (LP), which are indicators of oxidative stress (OS) level, were measured biochemically. Histological structure of the liver was examined under light microscope. Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) were measured with immunofluorescence analysis to determine the changes in the cell cycle regeneration. Expression levels of the BRCA1and BRCA2 gene regions were measured by immunofluorescence analysis to determine DNA damage repair response. HT prevents Kupffer cell hyperplasia, necrosis, inflammation and decreases LP in the tissue. BRCA1, BRCA2 and PCNA findings revealed that HT induces DNA repair and supports normal process of the cell cycle. It is determined that protective effects of HT on cell survival and normal physiologic process is related to the significant support to endogenous antioxidant capacity. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH9eHIXoQr1Q6qCauL5t3dTwioR6qwtn4K12J8Kd5aweD
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1207
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.