Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1173
Title: FEATURE ANALYSIS FOR MULTI-CRITERIA RATING VALUES OF AIRLINE COMPANIES
Other Titles: HAVAYOLU FİRMALARININ ÇOK KRİTERLİ OY DEĞERLERİ İÇİN NİTELİK ANALİZİ
Authors: Kaya, Tuğba
Öztürk, Zehra Kamışlı
Issue Date: 2020
Abstract: The development of information and communication technologies offers the possibility of collecting and sharing customer views, comments and ratings about products and services over the Internet. Customers generally make these evaluations based on multiple criteria. This study uses such data recorded on Skytrax to analyse the performance of leading airlines. It does so using the a multicriteria decision making technique (Promethee II), and the criteria weight values required for the Promethee II method are obtained from a Multi-Layer Perceptron (MLP), an artificial neural network method. According to the results obtained, ANA airline has shown improvements in the years and moved up to the top, while the ranking of United airline within two years has not changed. The paper provides details of the technique and graphically presents results to highlight where airlines possess advantages over their competitors.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, internette yer alan servisler ve ürünler hakkında müşterinin bakış açısı, yorumları ve oy değerlerinin paylaşılmasına ve toplanmasına imkân sağlamıştır. Müşteriler, bu değerlendirmeleri çoklu kriterlere dayanarak gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, havayolu firmalarının performans analizi için Skytrax’ da yer alan veriler kullanılmıştır. Çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak yapılan bu çalışmada, Promethee II için gerekli olan ağırlık değerleri, bir yapay sinir ağları modeli olan Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda ANA havayolu firmasının yıllar içerisinde gelişmeler gösterip üst sıralara taşınırken, United havayolu firmasının iki yıl içerisindeki sıralamasında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu makalede kullanılan tekniklerin detayları verilirken, elde edilen sonuçlarda havayolu firmaları için rekabette sağladığı avantajlar vurgulanmıştır.
URI: https://doi.org/10.21923/jesd.459275
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1173
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/398890
ISSN: 1308-6693
1308-6693
Appears in Collections:Biyoloji Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.