Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1134
Title: Demir çelik sektöründe kullanılan mgo-c pota tuğlalarının proses hazırlık evresinde mekanik ve korozyon dayanım davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of mechanical and corrosion resistance in the process preparation phase of mgo-c pota bricks used in iron and steel sector
Authors: Kurama, Semra
Karataş, Bilal Utku
Keywords: Metalurji Mühendisliği
Metallurgical Engineering
Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Issue Date: 2019
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Refrakterler, demir çelik sektöründe çelik üretim prosesi boyunca kullanılan sıvı çelik transfer potalarının ve ergitme ocaklarının en önemli kaplama malzemelerindendir. Demir çelik üretiminde maliyet optimizasyonu çalışmaları gereği refrakter malzemelerin performanslarında sürekli iyileştirme faaliyetleri zorunlu olmaktadır. İndüksiyon ocaklarında kullanılan sıvı çelik transfer potalarının termomekanik özelliklerini, sinterleme parametrelerini ve bozunumunu bilmek, kullanım koşullarına uygunluğunu saptamak açısından önemlidir. Bu tez kapsamında, demir çelik sektöründe kullanılan, sıvı çelik transfer potalarında kullanılan farklı karbon içeriklerine sahip MgO esaslı refrakter tuğlaların, mekanik özellikleri ve korozyon dayanımları incelenerek, meydana gelen değişiklikler tespit edilmiştir. "12C – 15C – Taban" tuğla adı verilen MgO – C bazlı bazik refrakterler, eşit ölçülerde kesilerek, 800°C ve 1000°C'de 8, 16 ve 20 saat sıcak havaya maruz bırakılmıştır. Ardından bu refrakterler, öğütülerek XRD ile faz değişimi olup olmadığı incelenmiştir. Grafitte kül olarak bulunan yabancı maddelerin MgO – C tuğlalarının cüruf direnç özelliklerini düşürdüğü görülmüştür. %99 saflıkta magnezya içeren ancak daha düşük kristal boyutuna sahip MgO – C tuğlaların cüruf direncinin daha yüksek kristal boyutuna sahip %97 saflıkta magnezya içeren MgO – C tuğlalara göre daha iyi olduğu görülmüştür.
Refractories are one of the most important coating materials of liquid steel transfer ladles and melting furnaces used in the steelmaking process in the iron and steel industry. As a result of cost optimization studies in iron and steel production, continuous improvement activities in the performance of refractory materials are mandatory. It is important to know the thermomechanical properties, sintering parameters and degradation of liquid steel transfer ladles used in induction furnaces and to determine their suitability for use conditions. In this thesis, the mechanical properties and corrosion resistance of MgO based refractory bricks used in iron and steel industry with different carbon contents used in liquid steel transfer ladles were investigated and the changes were determined. MgO - C based basic refractories, called "12C - 15C - Base" bricks, were cut to equal dimensions and exposed to hot air at 800 ° C and 1000 ° C for 8, 16 and 20 hours. These refractories were then milled to see if there was any phase change with XRD. It has been observed that the slag resistance properties of MgO - C bricks of the impurities found as graphite ash. The slag resistance of MgO - C bricks containing 99% purity magnesia but with lower crystal size was found to be better than that of MgO - C bricks containing 97% purity magnesia.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpCvEy2WspDJ701ILizrUoZLIB7TcGXIhk9RPh5Ng6Woq
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1134
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.