Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1132
Title: Aventurin Sırlarına Genel Bir Bakış
Other Titles: A General Review on Aventurine Glazes
Authors: Karasu, Bekir
Sarıcaoğlu, Beyza
Issue Date: 2019
Abstract: Sır, yaklaşık 100 mikron kalınlığında, üzerine uygulandığı altlıklara kimyasal dayanımın yanı sıra fiziksel ve mekanik özellikler kazandıran cam veya camsı bir oluşumdur. Seramik sırlarında aranan en büyük özellik, üzerine çekildikleri bünyeyle normal koşullarda fiziksel ve kimyasal bağlar kurmalarıdır. Sırlar ortak karakteristiklerine göre değerlendirilerek çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır [bileşimlerine göre firitli ve firitsiz; optik özelliklerine göre saydam (şeffaf), örtücü (opak), kristal; yüzey özelliklerine göre, parlak, mat, krakle (çatlaklı), toplanmalı, akıcı, kristalin, aventurin, redüksiyon sırları gibi]. Bu makalede kristalin sır grubuna ait, yüksek alkalili ve kuvarslı sırların demir, bakır ya da krom oksit ile doyurulmaları sonucu elde edilen aventurin sırlardan bahsedilmektedir.
Glaze is a glassy layer covering ceramic substrates as a thin film (approx. 100 micro meter) supplying them mechanical and physical properties as well as chemical reistance. The most desired property seeked for in ceramic glazes is to form physical and chemical bonds with substrates onto which they are applied under normal conditions. Glazes can be classified according to common characteristics (depending on composition: fritted and fritless; in terms of optical properties: transparent, opaque, crystalline; with surface properties: glossy, crackle, fluid, matte, crystalline, aventurine, reduction glazes etc.). In the present paper it will be mentioned about aventurine glazes belonging to crystalline glaze group and formed as a result of saturation of high alkali and quartz–based glazes with iron, copper or chromium oxides.
URI: https://doi.org/10.31202/ecjse.460093
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnMk1EUTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1132
ISSN: 2148-3736
2148-3736
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.