Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1128
Title: Celadon Glazes
Other Titles: Seladon Sırları
Authors: Karasu, Bekir
Andaş, Ülkü Melda
Ak, Gizem
Issue Date: 2019
Abstract: Celadon (called "seiji" in Japanese) is a reduction-fired glazed ware originated in China during the Song Dynasty (960–1270), thereafter spread quickly across Asia and had been widely used is in the Far East between the 10th and 14th centuries. In ancient China, the ashes of cedar wood, cherry tree, ferns, plants were also included in the glaze batches. Celadon was named in the 18th century by green cloths of a shepherd named Celadon. The colours of celadon glazes vary from grey–green to yellow–green. Iron, chromium, tin, titanium and nickel compounds in the composition of the glaze are effective on colour, mainly under reduction. Celadon glazed ceramics are generally formed by the reduction of iron oxide doped glazes to the surfaces of reinforced clays substrates containing iron during firing. In this paper the journey of celadon glazes from past to present time is given.
Seladon (Japonca'da "seiji" olarak adlandırılır), Song Hanedanlığı döneminde (960–1270) Çin'de ortaya çıkmış, daha sonra hızla Asya'ya yayılmış, 10. ve 14. yüzyıllar arasında Uzakdoğu’da yaygın bir biçimde uygulanmıştır. Eski Çin’de sır harmanın içerisine sedir ağacı, kiraz ağacı, eğrelti otu gibi bitkilerin külleri de katılmıştır. Adını, 18. yüzyılda Seladon adlı bir çobanın yeşil renkli giysilerinden almıştır. Sarı–yeşilden gri– yeşile değişen bir yelpazesi vardır. Renk açısından etkin parametreler; pişirim atmosferinin indirgenliği, sırın bileşiminde yer alan Fe, Cr, Sn, Ti ve Ni bileşikleridir. Seladon sırlı seramikler, genellikle demir içeren pekişmiş kil altlık yüzeylerine yine demir oksit katkılı sırların, pişirim sırasında fırın ortamında indirgenmesi ile elde edilmektedirler. Bu makalede seladon sırlarının geçmişten günümüze yansımaları anlatılmıştır.
URI: https://doi.org/10.31202/ecjse.530520
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1128
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/390159
ISSN: 2148-3736
2148-3736
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.