Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1099
Title: Çiftlikköy İlçesi Gençlik Caddesindeki Heyelanın Vaka Analizi
Other Titles: A Case Study of the Landslide in Ciftlikkoy District Genclik Street
Authors: Karadağ, Muhammed Bayram
Evirgen, Burak
Tuncan, Mustafa
Keywords: Ziraat Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bitki Bilimleri
Ziraat, Toprak Bilimi
Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Biyoloji
Kimya, Analitik
Kimya, Uygulamalı
Kimya, İnorganik ve Nükleer
Kimya, Tıbbi
Kimya, Organik
Fizikokimya
Ekoloji
Entomoloji
Çevre Bilimleri
Balıkçılık
Genetik ve Kalıtım
Limnoloji
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Matematik
Mikroskopi
Mineraloji
Mantar Bilimi
Optik
Paleontoloji
Parazitoloji
Fizik, Uygulamalı
Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fizik, Katı Hal
Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fizik, Matematik
Fizik, Nükleer
Fizik, Partiküller ve Alanlar
Spektroskopi
Termodinamik
Taşınım
Su Kaynakları
Mimarlık
Hücre ve Doku Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Savunma Bilimleri
Enerji ve Yakıtlar
Mühendislik, Hava ve Uzay
Mühendislik, Biyotıp
Mühendislik, Kimya
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Çevre Mühendisliği
Mühendislik, Jeoloji
Endüstri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mühendislik, Deniz
Mühendislik, Makine
Mühendislik, Petrol
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Orman Mühendisliği
Jeokimya ve Jeofizik
Jeoloji
Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Denizcilik
Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Malzeme Bilimleri, Seramik
Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Malzeme Bilimleri, Tekstil
Metalürji Mühendisliği
Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler
Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Polimer Bilimi
Robotik
Telekomünikasyon
Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmada, Yalova ili Çiftlikköy ilçesi gençlik caddesindeki 4 şeritli 20,00 m genişliğindeki yolun 0,65. km’sinde meydana gelen heyelanın stabilite problemi iki farklı sonlu elemanlar programında incelenmiştir. Modellemeler sırasında arazideki doğal numunelerden elde edilen fiziksel ve mekanik özellikler kullanılmıştır. Slide programı ile gerçekleştirilen stabilite analizlerinde statik ve dinamik yük etkimesi durumunda şevin kayma dairesi, güvenlik sayısı ve kayma potansiyeli incelenmiştir. Güvenlik sayısının 0,80 mertebelerine düşmesi halinde mevcut göçme davranışı meydana gelmiştir. Ayrıca Plaxis programında kazıklara gelen eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme momenti ve yer değiştirme değerleri hesaplanmıştır. Çap sabit tutularak 6,00; 8,00; 10,00; 12,00 ve 14,00 m uzunluğunda kazık uygulaması ile gerçekleştirilen çözüm önerilerine göre kazıklardaki içsel kuvvetler ve yer değiştirme değerleri göz önüne alındığında 8,00 m uzunluğunda bitişik nizam tek sıra 60,00 cm’lik fore kazık seçilmiştir. Böylece, yolun güvenli biçimde servise açılabilmesi amacı ile kazıklı duvar önlemi alınarak 4,90 seviyesine yükseltilen güvenlik sayısı ve yaklaşık 65,00 mm’lik kazık tepe deplasmanı ile şevin stabilite problemi çözülmüştür.
In this study, the stability problem of the landslide occurred at 0.65th km of road that has a 20.00 m width and 4 lanes, which is located at Ciftlikkoy district of Yalova province, was investigated with two different finite element software. Physical and mechanical properties obtained from the in-situ samples were used during the modelling processes. The circle of failure, factor of safety and failure possibilities of slope were observed in the case of external static and dynamic load conditions within the stability analysis performed by Slide program. In the event that the factor of safety value reached the level around 0.80, the current failure behavior was occurred. Besides, axial force, shear force, bending moment and deformation values of piles were calculated by Plaxis. An adjacent bored pile application formed a single row has a 60.00 cm in diameter and 8.00 m in length was chosen with respect to the internal force and displacement results of 6.00, 8.00, 10.00, 12.00 and 14.00 m pile lengths as well as constant diameter. Therefore, the stability problem of slope was solved by the precaution of piled wall that put into service the road safely within 4.90 factor of safety and 65.00 mm top displacement of pile.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJME56ZzFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1099
ISSN: 2148-2446
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.