Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1098
Title: Otomotiv Sektöründe Cam
Other Titles: Glass in Automotive Industry
Authors: Karadağ, Mecit
Varol, Utku Can
Karasu, Bekir
Issue Date: 2019
Abstract: Otomotiv endüstrisi geçtiğimiz yüzyıl boyunca önemli ve kayda değer gelişim sergileyerek günümüzde insan hayatının en vazgeçilmez öğelerinden biri haline gelmiştir. Başlangıçta sürücü ve yolcuları dış ortamın etkilerinden korumak için kullanılan camın birçok araştırmanın konusu haline gelmesi ile özellikleri değiştirilmiş ve bu sayede uygulama alanları genişletilmiştir. Ayrıca, üretim teknolojilerinin de izin vermesi ile birlikte camsı karakterde farklı malzemeler de otomotiv endüstrisinin bileşenleri arasına girmiştir. Mevcut çalışmada camın ve camsı malzemelerin geçmişten bugüne otomotiv endüstrisindeki yeri incelenmiş, çeşitli uygulama ve geliştirme çalışmalarından örnekler sunulmuştur.
During previous century, automotive industry indicated a significant improvement and becoming one of the most important parts of human life today. Glass, which was initially used for the protection of driver and passengers from outside effects, has been an important part of most researches and new properties have been added, thus its usage fields have enlarged. Moreover, through new production technologies, other materials with glassy properties have become an inevitable part of automotive industry. In the present study, the state of glass and glassy materials in automotive industry from past to present time is mentioned with some examples on their applications and developments.
URI: https://doi.org/10.31202/ecjse.508360
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd01UVXlNZz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1098
ISSN: 2148-3736
2148-3736
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.