Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1090
Title: SIP VE SSP MODÜL AİLELERİ ÜZERİNE
Other Titles: ON SIP AND SSP MODULES
Authors: Karabacak, Fatih
Issue Date: 2018
Abstract: Eğer bir M R-modülünün herhangi iki dik toplananının kesişimi M de bir dik toplanan ise bu M R-modülüne SIP (Summand Intersection Property) ’ye sahiptir, denir. Benzer bir şekilde, eğer bir M R-modülünün herhangi iki dik toplananının toplamı M de bir dik toplanan ise bu M R-modülüne SSP (Summand Sum Property) ’ye sahiptir, denir. Bu çalışmada, modüllerin bazı koşullar altında her iki özelliği de sağlandığını göstereceğiz.
M has the summand intersection property (SIP), if the intersection of every two direct summands in M is a direct summand in M, and a module M has the summand sum property (SSP), if the sum of every two direct summand in M is a direct summand in M. In this note, we show that modules have these properties under some condition.
URI: https://doi.org/10.20290/aubtdb.394691
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnNU9EWTNOdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1090
ISSN: 2146-0272
2667-419X
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Çevre Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.