Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1078
Title: YAPAY BAĞIŞIKLIK METASEZGİSELİ İLE TEK PİSTLİ HAVAALANLARINDA İNİŞ SIRALAMASININ ENİYİLENMESİ
Other Titles: OPTIMIZATION OF ARRIVAL SEQUENCING AT SINGLE RUNWAY AIRPORTS USING ARTIFICIAL IMMUNE METAHEURISTIC
Authors: Kaplan, Zekeriya
Çetek, Cem Aybek
Issue Date: 2020
Abstract: İniş uçaklarının sıralanması problemi, tahmini operasyon zamanlarının bulunduğu bir uçak kümesi için belirli kısıtlar altında gerekli emniyet ayırmalarının sağlanarak sıralamanın yapılmasıdır. Bu çalışmada tek piste iniş yapmayı planlayan uçakların sıralanması problemi ele alınmıştır. Uçakların ilk gelen ilk hizmet alır (FCFS) prensibi ile belirlenen sıralamalarına göre sınırlı sayıda yer değiştirmelerine (CPS) izin verilmiştir. Amaç fonksiyonu olarak operasyonların tamamlanma zamanının enküçüklenmesi alınmıştır. Problemin çözümü için Yapay Bağışıklık Sistemi (YBS) algoritmalarından olan Klonal Seçim Algoritması (KSA) kullanılmıştır. YBS anormallik tespiti, bilgisayar ve ağ güvenliği, çizelgeleme, eniyileme, sınıflandırma, veri madenciliği gibi birçok alanda kullanılan ve doğal bağışıklık sisteminden esinlenerek oluşturulan bir tekniktir. Farklı sayıda ve kategoride uçaklardan oluşan senaryolar için algoritma test edilmiştir. Algoritma ile elde edilen çözümler ve bir matematiksel model çözücüsü (GAMS/CPLEX) ile elde edilen çözümler kıyaslanmıştır ve çözüm süreleri de paylaşılmıştır.
The aircraft arrival sequencing problem is to make sequencing with the required safe separations for a given set of aircraft with estimated operation times under certain constraints. In this study, the problem of sequencing aircrafts planning to land on a single runway is discussed. Aircraft are allowed to perform pre-defined number of constrained position shifting (CPS) in their landing sequence determined by first come first served (FCFS) principle. The objective function is to minimize the completion time of operations (makespan). The Clonal Selection Algorithm (KSA), one of the Artificial Immune System (AIS) algorithms, was used to solve the problem. Artificial immune system is a technique used in many areas such as anomaly detection, computer and network security, scheduling, optimization, classification, data mining and is inspired by natural immune system. The algorithm has been tested for scenarios with different numbers and categories of aircraft. The solutions obtained with the algorithm and obtained with a mathematical model solver (GAMS/CPLEX) are compared and solution times are shared.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBM09Ea3dNQT09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1078
ISSN: 2630-5712
Appears in Collections:Kimya Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.