Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1053
Title: TASARIM KAVRAMINDA YAŞANAN ÖZE DÖNÜK PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE MEKÂN TASARIMINA YÖNELİK AÇILIMLARI
Other Titles: A PARADIGM SHIFT IN THE DESIGN CONCEPT TOWARDS IT’S ORIGIN AND IT’S EXPANSIONS FOR THE SPATIAL DESIGN
Authors: Kandemir, Özge
Keywords: Sanat
Issue Date: 2018
Abstract: Günümüzde farklı alanların kapsamına giren tasarım kavramının temelde ne olduğunun anlaşılmasına duyulan ihtiyacın giderek arttığı görülmektedir. Bu nedenle, tasarım kavramının kökeninin ne olduğunun ve özünün ne anlama geldiğinin sorgulanarak anlaşılması, yaşanacak tasarım sürecinin yapısını, tasarım sürecini etkileyen faktörleri ve açığa çıkan/çıkacak olan sonuç ürünlere yönelik yaklaşımı belirlemede giderek önem kazanmıştır. Tasarım kavramına yönelik değişen yaklaşım, tasarım araştırmaları alanı içerisinde günümüzde “paradigma değişimi” olarak nitelendirilen öze dönük bir yönelim göstermektedir. Bu çerçevede ele alınan çalışmada “Tasarım Kavramı” irdelenerek kavramın özünün yakalanması ve bu özün barındırdığı alt açılımların belirlenerek ortaya konulması hedeflenmiştir. Tasarım Kavramına yönelik sorgulamaların doğurduğu, paradigma değişimi olarak nitelendirilen yaklaşım biçiminin mekân tasarımı için yeni ve yeniden ortaya çıkardığı kavramlar belirlenerek aktarılmaya çalışılmıştır.
It is seen that the need to understand the concept of design used by different disciplines has been increased. For this reason, understanding what the origin of the design concept is and what its essence means is getting more and more important to determine the structure of the design process, the factors affecting the design process, and the approach towards the end products. This chancing approach to the design concept tends to its essence which is described as a paradigm shift within the field of design research nowadays. Thus, the aim of this study is to capture the essence of design concept, to determine its expansions, and then put forward them through examining. On this direction, the concepts, which are revealed over again by the approach defined as a paradigm shift are tried to be indicated for the spatial design in this article.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNU5URXpNdz09
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1053
ISSN: 2146-7692
2146-9059
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.