Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1034
Title: Türkiye’deki Hava Taşımacılığı Üzerine Bir Tahminleme Çalışması
Other Titles: A Forecasting Study on Air Transportation in Turkey
Authors: Kalathilparmbil, Çiğdem
Şahin, Özlem
Issue Date: 2019
Abstract: Planlama ve kontrol işlemlerinde tahminleme önemli bir araçtır. Gelecekteki belirsizliklerin aydınlanması, değerlendirilmesi, önlemlerin alınması açısından tahmin yani öngörü, kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle hava taşımacılığı gibi sürekli büyüyen bir sektörde de gelecek için öngörünün yapılarak planlamanın gerçekleştirilmesi her açıdan önemlidir. Bu nedenle öncelikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin Türkiye genelindeki havalimanları için yayımladığı istatistikler doğrultusunda 2002-2017 yıllarına ait iç hat, dış hat ve toplam olmak üzere uçak, yolcu ve yük trafiğinden oluşan bir veri seti hazırlanmıştır. Bu veri seti yardımıyla çalışmada, hızla büyüyen hava taşımacılığı için 2018-2023 yılları arasındaki uçak, yolcu ve yük trafik sayılarının eğri uydurma yöntemi kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen tahmin sonuçları 2019 ve 2020 yılları için DHMİ’nin tahminleri ile karşılaştırılmış ve sonuçların birbirine yakın olduğu gözlenmiştir.
Forecasting is a significant tool for planning and controlling processes. It plays a critical role in enlightening, evaluating, and taking measures for future uncertainties. It is also important in every respect to realize the planning for the future in a continuously growing air transportation industry. In this study, a data set; including domestic, international and total aircraft movements, passenger and freight is prepared by using the published statistics of General Directorate of State Airport Authority for the years between 2002-2017. By using the curve fitting method, forecasting the number of the domestic, international and total aircraft movements, passenger and freight, between 2018-2023, is aimed. The obtained forecasting results are compared to DHMI’s forecasting results. The close results are observed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1034
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/354756
ISSN: 2147-7655
2149-4622
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Koleksiyonu
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.