Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.13087/1022
Title: Modifiye Sitrus Pektin'in sıçanlarda alüminyuma maruziyet sonucu gelişen hepatik yanıtı düzenleyici etkileri
Other Titles: The effects of Modified Citrus Pectin on hepatic response as a result of exposure to aluminium in rats
Authors: Kılıç, Gözde Aydoğan
Kaba, Narin Uludağ
Keywords: Biyoloji
Biology
Alüminyum
Hepatotoksisite
Modifiye sitrus pektin
BRCA
PCNA
Aluminium
Hepatotoxicity
Modified citrus pectin
BRCA
PCNA
Issue Date: 2020
Publisher: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Sprague Dawley cinsi sıçanlara 30 gün süre ile ve oral yolla alüminyum klorür (AlCl3) uygulanarak alüminyum (Al) toksisitesi modeli oluşturulmuş ve karaciğerde meydana gelen değişiklikler üzerinde modifiye sitrus pektin'in (MCP) düzenleyici etkileri araştırılmıştır. Grup I (Kontrol: % 0.9 NaCl); Grup II (34 mg/kg/gün AlCl3); Grup III (50 mg/kg/gün MCP); Grup IV (2 saat ara ile ve sırasıyla 34 mg/kg/gün AlCl3 + 50 mg/kg/gün MCP) olmak üzere 4 grup (n=6) üzerinde çalışılmıştır. Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve lipid peroksidasyonu biyokimyasal olarak ölçümlenmiştir. Histolojik değişiklikler değerlendirilmiştir. Karaciğer hücrelerinin proliferasyon durumunun belirlenebilmesi için proliferating cell nuclear antigen (PCNA); DNA onarımının değerlendirilmesi için BRCA1 ve BRCA2 proteinlerinin immüno floresan analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre MCP, karaciğer dokusunda meydana gelen steatoz ve nekroz gibi patolojik değişiklikleri önlemekte ve lipid peroksidasyonunu baskılamaktadır. Ek olarak MCP Al toksisitesi sonucunda hücre yapı ve fizyolojisinde meydana gelen değişiklikler ile DNA hasarına karşı koruyucu etki göstermiştir. Bu etkilerin gerçekleşmesinde MCP'nin metal şelatlayıcı ve endojen antioksidan özelliklerinin birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler:
In this study, aluminum (Al) toxicity model was formed by applying aluminum chloride (AlCl3) orally for 30 days to Sprague Dawley rats and the regulatory effects of modified citrus pectin (MCP) on changes in the liver were investigated. Group I (Control: 0.9% NaCl); Group II (34 mg / kg / day AlCl3); Group III (50 mg / kg / day MCP); Group IV (2 hours intervals and respectively 34 mg / kg / day AlCl3 + 50 mg / kg / day MCP) was studied in 4 groups (n = 6). Superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and lipid peroxidation were measured biochemically. Histological changes were evaluated. Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) was performed for determining the proliferation status of liver cells; Immunofluorescence analyzes of BRCA1 and BRCA2 proteins were performed to evaluate DNA repair. According to the findings, MCP prevents pathological changes such as steatosis and necrosis in liver tissue and suppresses lipid peroxidation. In addition, MCP has a protective effect against DNA damage and alterations in cellular structure and physiology as a result of aluminum toxicity. Metal chelating and endogenous antioxidant properties of MCP are thought to play role together in the realization of these effects. Keywords:
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH_uIJm9B58yfoK47zA7jD64vYVEE9C2MYjlWR7NfH899
https://hdl.handle.net/20.500.13087/1022
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.