Browsing by Type Doctoral Thesis


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 157  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Açık araç rotalama problemi için metasezgisel algoritma tasarımı ve uygulamasıÖzçetin, Erdener
2021Adapting a recommendation system according to changing user considerationSafı, Jehan Kadhım Shareef Al
2019Analysis of public healthcare policies to improve social utility using stochastic modelsTeymourifar, Aydın
2021Ankara Çayı su kalitesinin NSF-WQI indeksi kullanılarak belirlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiDurmuş, Muhammed Tarık
2019Araç rotalama problemleri için matematiksel modeller ve subgradyant temelli çözüm yaklaşımıTakan, Melis Alpaslan
2021Asmaların haritalanmasında farklı sınıflandırma yaklaşımları ve algoritmalarının başarılarının araştırılmasıÖztürk, Mücahit
2020Baca gazından karbondioksitin absorpsiyon yöntemiyle giderilmesiGül, Ayşe
2021Balina optimizasyonu algoritması ve rastgele alt uzaylar temelli eksik veri tamamlama yo?ntemleriAydın, Zeliha Ergül
2020Balistik uygulamalar için nanokompozit nanolif malzeme üretiminin geliştirilmesiGüldiken, Çağla Gül
2020Bazı 1,2,4-triazol türevlerinin COX, LOX inhibisyon aktivitelerinin belirlenmesi ve hücre kültürlerinden geçişinin saptanmasıBarutca, Banu
2019Bazı nadir toprak elementi katkılı ZnO filmlerinin eldeedilmesi, karakterizasyonu ve heteroeklem uygulamalarıBüyük, Gonca İlgü
2018Bazı tiyofen türevlerinin konformasyonları ve titreşim spektrumları üzerine çözücü ve halojen etkisinin incelenmesiKaya, Esma Güneş
2021Bellek-mekân ilişkisi bağlamında anı mekânlarının değerlendirilmesi ve korunması: Muğla Menteşe tarihi kentsel dokuUlusoy, Feran Özge Güven
2019Bir gaz türbin motorunda ikili-yakıt kullanılmasının ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesiAyaz, Süleyman Kağan
2021Bir insansız hava aracı için dinamik ortamlarda yol planlamasıTosun, Demet Canpolat
2020Bitki büyüme düzenleyici aktinomisetler: İzolasyon, tanı ve kullanım özellikleriDede, Alper
2018Biyojenik aminlerin tayini için yeni yöntemler geliştirilmesiUslu, Okan
2019Biyokütle ve modifiye biyokütle kullanılarak kirlilik gideriminin analitiksel yöntemlerle araştırılmasıArıcı, Tuğba Alp
2021Biyonanokonjugatların yapay kan amaçlı kullanımlarının araştırılmasıÇelikoğlu, Umut
2021Blokzincir tabanlı gayrimenkul el değişim sistemi ile coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak kamu yatırımlarının bölgesel fiyat belirlemedeki etkisinin hiyerarşik model ile ortaya çıkarılması; İzmir örneğiMendi, Arif Furkan